Long An: Thêm khu công nghiệp Tân Tập gần 10.000 tỷ đồng

Long An: Thêm khu công nghiệp Tân Tập gần 10.000 tỷ đồng
Long An: Thêm khu công nghiệp Tân Tập gần 10.000 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Tập quy mô 654 ha tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Long An: Thêm khu công nghiệp Tân Tập gần 10.000 tỷ đồng

Theo đó, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Tập, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Long An.

Dự án có quy mô 654 ha tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Vốn đầu tư của dự án là 9.910,7 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 1.486,6 tỷ đồng, vốn huy động 8.424,1 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 18/3/2022. Tiến độ thực hiện dự án không quá 60 tháng kể ngày được Nhà nước bàn giao đất.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư phân kỳ đầu tư dự án thành các giai đoạn đảm bảo mỗi giai đoạn không quá 500 ha; giai đoạn tiếp theo chỉ được thực hiện khi giai đoạn trước đạt tỷ lệ lấp đầy tối thiểu 60%.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Long An (nhà đầu tư) chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc hiện cũng có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tân Tập, tỉnh Long An có quy mô hơn 244ha, tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 2.590 tỉ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là hơn 440 tỉ đồng. Dự án do do Công ty TNHH Saigontel Long An là nhà đầu tư dự án.


N.Đăng

bdsla

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Tìm Mua - Ký gửi Nhà đất